Banner Top

Адабиёт ва санъат (558)

Ҳасан Қудратуллаев. “Бобурнома” асрори калити

  Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарини адабиётшуносликда адиб бошидан ўтказган кунлар йилномаси сифатида баҳолашади. Аммо шоир — Бобур шеърияти муаллифнинг ички дунёсини бор шиддати билан ўқувчига етказувчи ноёб маънавий хазинадир. Бобур рубоийларида ҳам олам-жаҳон маъно ифодаланган.

  • 0

Навоий ижоди ва ҳозирги адабий жараён

  Азал-азалдан Шарқ халқлари бадиий солномасида достонлар ўзига хос ўрин тутади. Бу камолот пиллапоялари сари илдамлаётган шахс ботиний дунёсини теран англашга, ўзлигини англашга, қадрият тушунчасини янада яхшироқ билишга муҳим манба бўлиб хизмат қилиши тайин. Шу маънода улуғ сўз санъаткори Алишер Навоий поэтик дунёсида ўзига хос ҳалқани ташкил этувчи “Лисон ут-тайр” достони ҳам фикримиз ёрқин далилидир.

  • 0
RSS