Banner Top

Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрнини таъминлашда инсон омили салоҳияти ва унинг ўрни!

  Ҳозирги дунё иқтисодиётини глобаллашуви шароитида у ёки бу мамлакатнинг макроиқтисодий кўрсаткичлари ва аҳолисини яшаш даражасининг барқарор ва мунтазам кўтарилиб ва яхшиланиб бориши  фақатгина уларнинг табиий ер ости ва ер усти ресурслари билан таъминланганлик даражаси билан боғлиқ эмаслигини ўзининг макроиқтисодий кўрсаткичлари билан бошқа мамлакатларда эталон  сифатида қараладиган ва аҳоли ўртасида ҳавас ҳиссиётларини ўйғотадиган Европа ва Осиёнинг айрим мамлакатлари амалиёти тўлиқ исботламоқда. Чунки, Оллоҳ томонидан уларнинг ҳар бирини ривожланишига хизмат қилувчи мамлакатнинг жойлашув ўрни, ер ости ва ер усти бойликлари, аҳолиси ва бошқа омиллар яратиб берилганки, асосий масала ана шу омилни ўз вақтида илғаб олган ҳолда тўғри ва мақбул фойдаланишни таъминлаш бўлмоғи лозим.

RSS